{{ctrl.notification}}

خوزستان

خوزستان

کارون تمام جاذبه های خوزستان ازکارون سرچشمه می گیرد. کارون است که زیباترین جلگه خوب ایران را شکل داده و موجب شده تمدن های زیادی درخوزستان استقرار یابند. درشمال استان سدهای مسجدسلیمان وکارون دریاچه های بزرگ و زیبایی را فراهم آورده اند که خصوصاً درفصل بهار فضایی رویایی دارند و صد البته که دیدن تأسیسات سدعظیم کارون هرایرانی رابه آینده کشورخود امیدوار می سازد.همچنین درمسجد سلیمان می توانید نخستین چاه نفت ایران راببینید و آثار تاریخی سه مسجد از دوران ایران باستان را. در دزفول بافت تاریخی شهر و آسیابهای رعنا بر روی کارون درجای خود دیدنی اند و در شوشتر آنچه بیش ازهمه شهرت دارد، آبشارهای شهراست. مسجد جامع شوشتر از مساجد سده های اول اسلامی را فراموش نکنید. اما شوشتر قدیمی تر و جالبتر ازشوش است که یکی از آثار جهانی ایران، یعنی زیگورات چغازنبیل را در خود جای داده. معبدی با سه هزارسال قدمت و ازدوره تمدن عیلام در این شهرآرامگاه دانیال نبی که گنبد مخروطی اش شهره عام وخاص است، در شوش بقایای کاخهای هخامنشیان جای دارد که این شهر پایتخت زمستانی هخامنشیان بود. درشهر اهواز تمام حاشیه کارون، بویژه کنار پل هایش زیباست و بوستان جزیره در بستر رود نیزیک تفرجگاه واقعی به حساب می آید. اکنون به جنوب استان برویم، به ساحل اروندکه هم دلگشاست وهم آمیخته به خون بهترین وپاک ترین ایرانیان. درآبادان و خرمشهرزیبایی های جنوب و یادگارهای جنگ راباهم مشاهده کنید. مجالی نیست تاازبهبهان وماهشهرودشت آزادگان وشادگان و... نیزسخن گفته شود. نوشته شده : http://aniticket.com

خوزستان

کارون تمام جاذبه های خوزستان ازکارون سرچشمه می گیرد. کارون است که زیباترین جلگه خوب ایران را شکل داده و موجب شده تمدن های زیادی درخوزستان استقرار یابند. درشمال استان سدهای مسجدسلیمان وکارون دریاچه های بزرگ و زیبایی را فراهم آورده اند که خصوصاً درفصل بهار فضایی رویایی دارند و صد البته که دیدن تأسیسات سدعظیم کارون هرایرانی رابه آینده کشورخود امیدوار می سازد.همچنین درمسجد سلیمان می توانید نخستین چاه نفت ایران راببینید و آثار تاریخی سه مسجد از دوران ایران باستان را. در دزفول بافت تاریخی شهر و آسیابهای رعنا بر روی کارون درجای خود دیدنی اند و در شوشتر آنچه بیش ازهمه شهرت دارد، آبشارهای شهراست. مسجد جامع شوشتر از مساجد سده های اول اسلامی را فراموش نکنید. اما شوشتر قدیمی تر و جالبتر ازشوش است که یکی از آثار جهانی ایران، یعنی زیگورات چغازنبیل را در خود جای داده. معبدی با سه هزارسال قدمت و ازدوره تمدن عیلام در این شهرآرامگاه دانیال نبی که گنبد مخروطی اش شهره عام وخاص است، در شوش بقایای کاخهای هخامنشیان جای دارد که این شهر پایتخت زمستانی هخامنشیان بود. درشهر اهواز تمام حاشیه کارون، بویژه کنار پل هایش زیباست و بوستان جزیره در بستر رود نیزیک تفرجگاه واقعی به حساب می آید. اکنون به جنوب استان برویم، به ساحل اروندکه هم دلگشاست وهم آمیخته به خون بهترین وپاک ترین ایرانیان. درآبادان و خرمشهرزیبایی های جنوب و یادگارهای جنگ راباهم مشاهده کنید. مجالی نیست تاازبهبهان وماهشهرودشت آزادگان وشادگان و... نیزسخن گفته شود. نوشته شده : http://aniticket.com

date_range سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ remove_red_eye 168 بازدید favorite_border 0 chat 0
ثبت نظر
chat 0