{{ctrl.notification}}

فارس

فارس

تخت جمشید

فارس یعنی تخت جمشید، سعدی، حافظ و کریمخان زند. آرامگاه و کاخ کوروش در پاسارگاد دو ساعتی با شیراز فاصله دارد و بدین سان کمتر مورد بازدید قرارمی گیرد، اما در عوض کاخهای هخامنشیان در تخت جمشید در 53 کیلومتری شمال شهر است و می توان به راحتی بدان دسترسی پیداکرد.تخت جمشید را هرگز بدون نقش رستم نبینید که 3 کیلومتری غرب تخت جمشید است. در شیراز،خواسته یا ناخواسته باید از دروازه قرآن بگذرید و چه بهتر که با یک نیش ترمز صد پله از کوه بالا بروید و قبر خواجوی کرمانی را هم زیارت کنید. در شیراز بی شک آرامگاه حافظ و سعدی را از یاد نخواهید برد،سراغ دو باغ مهم شیراز بروید یکی باغ ارم با عمارت قاجاری اش که اکنون باغ گیاه شناسی دانشگاه شیراز است و دیگری باغ عفیف آباد که موزه نظامی ارتش در آن جای گرفته است، که بسیار زیباست. اکنون به نارنجستان قوام سری بزنیم که نگین خانه های تاریخی شیراز است. درکوچه مجاور نارنجستان خانه زینت الملک قراردارد که زمانی اندرونی نارنجستان بوده و اکنون موزه فارس شناسی است. اکنون نوبت کریمخان زند است که شیراز پایتخت وی بود. ارگ کریمخان، مسجد و کیل وبازاروکیل را از دست ندهید. غیر از مسجد وکیل، مسجد نصیرالملک هم فوق العاده دیدنی است.و بالاخره ازشاهچراغ بازدید کنید. بهشت گمشده درمنطقه سپیدان(شمال غرب شیرا)جای دارد. دشت ارژن درغرب شهرهم برای خودبهشتی است و از آنجا به کازرون می رسید که یک شهرتاریخی 1800 ساله از دوره ساسانی با نقش برجسته های شگفت دارد و در کنار دریاچه پریشان قرار دارد. ساسانیان در منطقه فیروزآباد در جنوب شیراز هم آثار قابل توجهی دارند. دریاچه بختگان، طشک، مهارلو، فامور و دریاچه سد درودزن شما را به بازدید فرا می خواند. http://aniticket.com

 

فارس

تخت جمشید

فارس یعنی تخت جمشید، سعدی، حافظ و کریمخان زند. آرامگاه و کاخ کوروش در پاسارگاد دو ساعتی با شیراز فاصله دارد و بدین سان کمتر مورد بازدید قرارمی گیرد، اما در عوض کاخهای هخامنشیان در تخت جمشید در 53 کیلومتری شمال شهر است و می توان به راحتی بدان دسترسی پیداکرد.تخت جمشید را هرگز بدون نقش رستم نبینید که 3 کیلومتری غرب تخت جمشید است. در شیراز،خواسته یا ناخواسته باید از دروازه قرآن بگذرید و چه بهتر که با یک نیش ترمز صد پله از کوه بالا بروید و قبر خواجوی کرمانی را هم زیارت کنید. در شیراز بی شک آرامگاه حافظ و سعدی را از یاد نخواهید برد،سراغ دو باغ مهم شیراز بروید یکی باغ ارم با عمارت قاجاری اش که اکنون باغ گیاه شناسی دانشگاه شیراز است و دیگری باغ عفیف آباد که موزه نظامی ارتش در آن جای گرفته است، که بسیار زیباست. اکنون به نارنجستان قوام سری بزنیم که نگین خانه های تاریخی شیراز است. درکوچه مجاور نارنجستان خانه زینت الملک قراردارد که زمانی اندرونی نارنجستان بوده و اکنون موزه فارس شناسی است. اکنون نوبت کریمخان زند است که شیراز پایتخت وی بود. ارگ کریمخان، مسجد و کیل وبازاروکیل را از دست ندهید. غیر از مسجد وکیل، مسجد نصیرالملک هم فوق العاده دیدنی است.و بالاخره ازشاهچراغ بازدید کنید. بهشت گمشده درمنطقه سپیدان(شمال غرب شیرا)جای دارد. دشت ارژن درغرب شهرهم برای خودبهشتی است و از آنجا به کازرون می رسید که یک شهرتاریخی 1800 ساله از دوره ساسانی با نقش برجسته های شگفت دارد و در کنار دریاچه پریشان قرار دارد. ساسانیان در منطقه فیروزآباد در جنوب شیراز هم آثار قابل توجهی دارند. دریاچه بختگان، طشک، مهارلو، فامور و دریاچه سد درودزن شما را به بازدید فرا می خواند. http://aniticket.com

 

date_range سه شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ remove_red_eye 214 بازدید favorite_border 0 chat 0
ثبت نظر
chat 0